Moda, Tendencias, Estilos. Compras y experiencias en la red

ICONOLOGIA EN L’ASSESSORIA

És la matèria que estudia com transmetre un missatge amb la nostra roba, el nostre pentinat, el maquillatge, moviments, llenguatge…

Al llarg de la història les persones han utilitzat el vestuari i complements per comunicar els seus missatges ( actes cerimoniós, un ball…).

El meu treball com assessor es aconseguir transmetre la imatge i el missatge que el client desitja. Tot això s’aconsegueix combinant elements de la imatge del client.

L’objectiu final de l’assessoria mitjançant la iconologia es que cadascú es senti còmode em el seu reflex. Ja que cada persona és percep diferent que si una altre la mira.

Per aconseguir que l’assessoria sigui un èxit utilitzem codis i eines.

Codis: són els elements de la imatge (colors, línies, formes…) que permeten comunicar i transmeten un missatge. Són les relacions de significat entre els elements de la imatge. Símbols: són els significats afegits que s’han donat a objectes, coses, persones. Són elements culturals.

Relacionado